O NAMA

NAŠ PRISTUP

Nastanak

Kursevi su nastali kao rezultat višegodišnjeg iskustva u obuci kandidata u novosadskoj IT kompaniji PanonIT. Zahvaljujući iskusnim predavačima, ljudima sa akademije i dobro koncipiranom programu, veliki broj polaznika, preko 90%, se zaposlio nakon završenog kursa.

Metodologija

U cilju ostvarivanja što veće efikasnosti, kandidati za kurs rade ulazni test radi utvrđivanja njihovog predznanja (osim za kurs Osnove programiranja). Selektovani kandidati se raspoređuju u grupe, gde svaka grupa prima 15-20 polaznika. Predavanja su praćena nedeljnim domaćim zadacima, gde polaznici praktično primenjuju znanje stečeno na predavanjima. Analizom zadataka prati se napredak svakog pojedinca i pružaju povratne informacije. Polaznicima su na raspolaganju online konsultacije, a materijal sa predavanja je uvek dostupan i nalazi se na platformi za elektronsko učenje.

Predavači

Predavači na kursevima su profesori i asistenti sa Fakulteta tehničkih nauka, gde predaju i drže vežbe iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Zajedno sa njima tu su i iskusni IT inženjeri koji u svakodnevnom radu koriste sve tehnologije o kojima predaju. Upravo sinergija ove dve kategorije predavača omogućava formiranje metodologije koja daje najbolje rezultate. Tokom višegodišnjeg zajedničkog rada stekli su neophodno iskustvo i pretočili ga u kurseve čiji polaznici su nakon završetka potpuno spremni za ulazak na tržište radne snage IT sektora.

Sertifikati

Po završetku kursa svi polaznici dobijaju SmartInIT sertifikat o pohađanju kursa i rade finalni test. Na osnovu rezultata testa, polaznici koji osvoje minimalno 50% bodova dobijaju i SmartInIT Sertifikat o uspešno završenom kursu.

Nagrada

Kandidati koji na kursevima za razvoj Web ili Android aplikacija osvoje preko 80% bodova na finalnom testu, pozivaju se na intervju za posao u PanonIT-u. Najbolji kandidat na kursu nižeg nivoa dobija besplatno praćenje kursa višeg nivoa po želji.

ŠTA DOBIJATE?

Interaktivnost

Savremena metoda u kojoj polaznici preuzimaju aktivnu ulogu u kreiranju i sprovođenju edukacije kako bi se ostvario što bolji rezultat. Zahvaljujući interaktivnom odnosu, način rada se u velikoj meri prilagođava potrebama i interesima polaznika.

Mentorstvo

Kroz mentorstvo stvaramo osnovu za kvalitetnu komunikaciju kojom se promoviše razmena znanja, iskustva i razmišljanja. Pomažemo pri savladavanju gradiva i pronalaženju najefikasnijih metoda za prevazilaženje poteškoća sa kojima se pojedinci susreću.

Profesionalnost

Kvalitet kurseva se zasniva na kompetentnim predavačima sa višegodišnjim iskustvom. Struktura, koncepcija i način realizacije kurseva su usmereni na usvajanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja i veština primenljivih u praksi. Kroz simulaciju rada na projektu polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse.

PARTNERI

PanonIT je kompanija mladih i kreativnih ljudi motivisanih znanjem i profesionalizmom koji u prijatnoj atmosferi rešavaju i najkompleksnije poslovne izazove.

Bavi se razvojem i testiranjem kako software-a tako i hardware-a za domace i strane klijente korišćenjem najnovijih tehnologija uz konstantno unapređenje kvaliteta usluga.

Kompaniju vode iskusni profesionalci sa akademskom karijerom trudeći se da rezultate naučnih istraživanja pretoče u razvoj visoko kvalitetnih domaćih proizvoda.


KURSEVI

KURSEVI ZA PRIJAVE

Kurs
Ref.Br.
Početak kursa
Termini predavanja
Završni ispit
Cena
Osnove programiranja
OP6/19
17. septembar, 2019.
Utorak / Četvrtak
18:45 – 20:15
Novembar 2019.
250€
Napredno programiranje
NP 3/19
23. septembar, 2019.
Ponedeljak / Sreda
18:45 – 20:15
Decembar 2019.
250€
Testiranje softvera
TS2/19
17. septembar, 2019.
Utorak / Četvrtak
17:00 – 18:30
Novembar 2019.
250€
Web programiranje - ASP.NET MVC
WB2/19
septembar 2019.
Ponedeljak / Sreda
20:30 – 22:00
Januar 2020.
350€
Web programiranje - Frontend
WF3/19
septembar 2019.
Utorak / Četvrtak
20:30 – 22:00
Januar 2020.
350€
Machine Learning
ML1/19
oktobar 2019.
Ponedeljak / Sreda
17:00 – 18:30
Novembar 2019.
500€

LISTA KURSEVA

Kurs je namenjen i prilagođen početnicima koji se prvi put susreću sa programiranjem. Ovo je uvodni kurs na kojem se stiče bazično znanje koje je neophodno za uspešno napredovanje i praćenje naprednih kurseva. Polaznici se upoznaju sa osnovnim konceptima u programiranju kroz C# programski jezik.

Cilj kursa je savladavanje neophodnih osnova kako bi polaznici naučili kako da razmišljaju algoritamski i kako da efikasno rešavaju programske probleme. U toku kursa polaznici će se kroz razvoj C# konzolnih aplikacija upoznati sa:

 • Tipovima podataka
 • Upravljanjem tokom programa
 • Osnovnim algoritmima
 • Strukturama podataka
 • Radom sa fajlovima

Najbolje ocenjeni polaznik dobija gratis kurs iz Naprednog programiranja!

PRIJAVI SE

Kurs naprednog programiranja je namenjen polaznicima koji su se već susreli sa programiranjem i poznaju osnove programiranja. U cilju što boljeg savladavanja gradiva, pre početka kursa radi se evaluacija polaznika kroz ulazni test iz osnova programiranja. U koliko polaznik ne položi test može upisati kurs iz osnova programiranja. Primenom te metodologije grupe se ujednačavaju kada je u pitanju predznanje polaznika što rezultira većim kvalitetom rada i daje mogućnost polaznicima da temeljno usvoje znanja i bolje upoznaju oblast koja ih interesuje.

U toku kursa iz naprednog programiranja polaznici će se kroz C# programski jezik upoznati sa osnovnim konceptima Objektno orijentisanog programiranja (OOP) kao i sa standardnim bibliotekama .NET framework-a kroz razvoj praktičnih konzolnih i Windows Forms aplikacija radi boljeg usvajanja znanja. Drugi deo kursa obuhvata upoznavanje sa osnovnim tehnikama konkurentog programiranja kroz .NET Threading biblioteke.

Najbolje ocenjeni polaznik dobija gratis kurs iz Web ili Android programiranja (po želji).

PRIJAVI SE

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

SmartInIT nudi savremeni kurs web programiranja koji je podeljen u dve celine.

Prvi deo kursa bavi se osnovama web programiranja:

 • HTML-a i CSS-a
 • Upoznavanje sa Bootstrap CSS framework
 • Osnovama JavaScript programskog jezika
 • Osnovama jQuery biblioteke

Drugi deo kursa obuhvata:

 • Razvoj ASP.NET MVC web aplikacija C# programski jesik
 • Razvoj REST servisa koristeći Web API framework
 • Rad sa podacima: SQL, LINQ i Entity Framework
 • Autentifikacija i Autorizacija web aplikacija korišćenjem ASP.NET Identity framework-a

Tokom kursa polaznici će razviti više različitih potpuno funkcionalnih web aplikacija koje po zahtevima odgovaraju aplikacijama koje se koriste u praksi.

U toku web kursa polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse, kao i sa osnovnim alatima potrebnim za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine…). Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.

Najbolje ocenjeni polaznici pozivaju se na razgovor za posao u PanonIT.

PRIJAVI SE

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

SmartInIT nudi savremeni kurs web programiranja koji je podeljen u dve celine.

Prvi deo kursa bavi se osnovama web programiranja:

 • HTML-a i CSS-a
 • Upoznavanje sa Bootstrap CSS framework
 • Osnovama JavaScript programskog jezika
 • Osnovama jQuery biblioteke

Drugi deo kursa obuhvata razvoj Angular aplikacija:

 • Upoznavanje sa TypeScript programskim jezikom
 • Glavnim karakteristikama Angular framework-a
 • Component based arhitekturom razvoja frontend aplikacija
 • Povezivanjem sa serverskom stranom koristeći Firebase cloud platformu
 • Upravljanjem stanjima unutar aplikacije korišćenjem Redux-a

Tokom kursa polaznici će razviti više razlicitih potpuno funkcionalnih web aplikacija koje po zahtevima odgovaraju aplikacijama koje se koriste u praksi.

U toku web kursa polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse, kao i sa osnovnim alatima potrebnim za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine…). Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.

Najbolje ocenjeni polaznici pozivaju se na razgovor za posao u PanonIT.

PRIJAVI SE

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

U toku kursa polaznici će se upoznati sa celokupnim ciklusom razvoja mobilnih aplikacija za Android operativni sistem. U toku kursa detaljno će se obraditi svi osnovni delovi Android platforme, uključujući:

 • Aktivnosti i fragmente
 • Resurse
 • Rad sa senzorima
 • Rad sa skaldištenjem podataka kroz bazu ili fajl sistem
 • Servisima i korisničkim interfejsom, koristeći savremene pristupe razvoja Android mobilnih aplikacija.

U toku Android kursa polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse, kao i sa osnovnim alatima potrebnim za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine…). Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.

Najbolje ocenjeni polaznici pozivaju se na razgovor za posao u PanonIT.

PRIJAVI SE

Za ovaj kurs je poželjno ali ne i neophodno poznavanje osnova programiranja.

U toku kursa polaznici će se upoznati sa teorijskim konceptima testiranja softvera koje će primeniti na praktičnim primerima.

U toku kursa polaznici će se upoznati sa:

 • Osnovnim konceptima programskih jezika: C#, Python i JavaScript
 • Osnovama testiranja softvera
 • Serverskim, klijentskim i ent-to-end testiranjem

U toku web kursa polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja i testiranja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse, kao i sa osnovnim alatima potrebnim za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine…).

Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.

PRIJAVI SE

Zašto mašinsko učenje?

Moderni poslovni svet je doživeo ogromnu transformaciju poslednjih nekoliko godina. Algoritmi mašinskog učenja su postali deo naše svakodnevice i danas su zastupljeni u svim sferama poslovanja – u marketingu, ekonomiji i bankarstvu, administraciji, zdravstvu, ljudskim resursima... Ovakva modernizacija poslovanja zahteva sve više stručnjaka u ovoj traženoj oblasti.


Kako je kurs koncipiran?

U toku ovog kursa u trajanju od 50 školskih časova polaznici će se upoznati kako sa standardnim tako i sa najmodernijim algoritmima, metodama I tehnikama za rešavanje različitih problema mašinskog učenja poput klasifikacije, regresije, klasterizacije itd.

Za pohađanje ovog kursa potrebno je znanje osnova programiranja i bazično poznavanje algebre. Kurs predstavlja sklop akademskog i industrijskog pristupa, što omogućuje polaznicima da se upoznaju temeljno sa samim algoritmima i metodama ali takođe i sa njihovom praktičnom primenom.

Kurs je koncipiran da se svaki termin sastoji iz dva glavna dela:

 • Teorijske osnove - gde ce se polaznici upoznati detaljno sa samim algoritmom i dodatnim teorijskim osnovama potrebnim za detaljno razumevanje date teme
 • Studija slučaja - za svaku od tema osmišljena je studija slučaja gde će se polaznici upoznati sa praktičnom primenom algoritma nad nekom realnom bazom podataka. U toku studija slučaja polaznici će imati priliku da imaju detaljan uvid u proces izrade modela mašinskog učenja i njegove upotrebe u praksi. Pored same praktične primene algoritma polaznici će se upoznati i sa glavnim koracima svakog projekta mašinskog učenja: obrade i vizualizacije podataka, odabirom odlika, algoritama i metrika za evaluaciju u skladu sa problemom izučavanja. U sklopu studija slučaja polaznici će ovladati sa najpoznatijim Python bibliotekama za mašinsko učenje, obradu i vizualizaciju podataka uključujući: NumPy, scikit-learn, Keras, TensorFlow, Pandas, Matplotlib itd.

Teme po terminima:

 1. Data Exploration
 2. Linear Regression
 3. Logistic Regression
 4. K-NN
 5. Support Vector
 6. Naïve Bayes
 7. Decision Trees
 8. Random Forest
 9. Neural Network
 10. Clustering
 11. Recommender Systems
 12. Deep Neural Networks
 13. Reinforcement learning
PRIJAVI SE

Put do uspešne IT karijere

Put do uspešne IT karijere

PROMOTIVNE CENE DO 1.SEPTEMBRA 2019.

OSNOVE PROGRAMIRANJA

250€

40 časova (2x2 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

NAPREDNO PROGRAMIRANJE

250€

40 časova (2x2 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

WEB PROGRAMIRANJE - ASP.NET MVC

350€

40 časova (2x2 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

WEB PROGRAMIRANJE - Frontend

350€

40 časova (2x2 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

MAŠINSKO UČENJE

500€

50 časova (2x3 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

TESTIRANJE SOFTVERA

250€

40 časova (2x2 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

GALERIJA I UTISCI

GODINA ODRŽAVANJA OBUKA

3

ZADOVOLJNIH UČESNIKA

150+

ZAPOSLENI

120+

UTISCI UČESNIKA KURSEVA

KONTAKT

POSTANI DEO IT SVETA!

Slanjem ove prijave rezervišete sebi mesto na željenom kursu.

Da bi Vam mesto ostalo sačuvano potrebno je izvršiti uplatu barem polovine cene kursa u roku od 3 radna dana. U suprotnom gubite svoje mesto.

Broj mesta je ograničen.

Vaša prijava je uspešno poslata.

KONTAKT INFORMACIJE


Laze Nancica 7, 21000 Novi Sad


021 422 022
066 422 022


office@smartinit.net