O NAMA

NAŠ PRISTUP

Nastanak

Kursevi su nastali kao rezultat višegodišnjeg iskustva u obuci kandidata u novosadskoj IT kompaniji PanonIT. Zahvaljujući iskusnim predavačima, ljudima sa akademije i dobro koncipiranom programu, veliki broj polaznika, preko 90%, se zaposlio nakon završenog kursa.

Metodologija

U cilju ostvarivanja što veće efikasnosti, kandidati za kurs rade ulazni test radi utvrđivanja njihovog predznanja (osim za kurs Osnove programiranja). Selektovani kandidati se raspoređuju u grupe, gde svaka grupa prima 15-20 polaznika. Predavanja su praćena nedeljnim domaćim zadacima, gde polaznici praktično primenjuju znanje stečeno na predavanjima. Analizom zadataka prati se napredak svakog pojedinca i pružaju povratne informacije. Polaznicima su na raspolaganju online konsultacije, a materijal sa predavanja je uvek dostupan i nalazi se na platformi za elektronsko učenje.

Predavači

Predavači na kursevima su profesori i asistenti sa Fakulteta tehničkih nauka, gde predaju i drže vežbe iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Zajedno sa njima tu su i iskusni IT inženjeri koji u svakodnevnom radu koriste sve tehnologije o kojima predaju. Upravo sinergija ove dve kategorije predavača omogućava formiranje metodologije koja daje najbolje rezultate. Tokom višegodišnjeg zajedničkog rada stekli su neophodno iskustvo i pretočili ga u kurseve čiji polaznici su nakon završetka potpuno spremni za ulazak na tržište radne snage IT sektora.

Sertifikati

Po završetku kursa svi polaznici dobijaju SmartInIT sertifikat o pohađanju kursa i rade finalni test. Na osnovu rezultata testa, polaznici koji osvoje minimalno 50% bodova dobijaju i SmartInIT Sertifikat o uspešno završenom kursu.

Nagrada

Kandidati koji na kursevima za razvoj Desktop, Web ili Android aplikacija osvoje preko 80% bodova na finalnom testu, pozivaju se na intervju za posao u PanonIT-u. Najbolji kandidat na kursu nižeg nivoa dobija besplatno praćenje kursa višeg nivoa po želji.

ŠTA DOBIJATE?

Interaktivnost

Savremena metoda u kojoj polaznici preuzimaju aktivnu ulogu u kreiranju i sprovođenju edukacije kako bi se ostvario što bolji rezultat. Zahvaljujući interaktivnom odnosu, način rada se u velikoj meri prilagođava potrebama i interesima polaznika.

Mentorstvo

Kroz mentorstvo stvaramo osnovu za kvalitetnu komunikaciju kojom se promoviše razmena znanja, iskustva i razmišljanja. Pomažemo pri savladavanju gradiva i pronalaženju najefikasnijih metoda za prevazilaženje poteškoća sa kojima se pojedinci susreću.

Profesionalnost

Kvalitet kurseva se zasniva na kompetentnim predavačima sa višegodišnjim iskustvom. Struktura, koncepcija i način realizacije kurseva su usmereni na usvajanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja i veština primenljivih u praksi. Kroz simulaciju rada na projektu polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse.

PARTNERI

PanonIT je kompanija mladih i kreativnih ljudi motivisanih znanjem i profesionalizmom koji u prijatnoj atmosferi rešavaju i najkompleksnije poslovne izazove.

Bavi se razvojem i testiranjem kako software-a tako i hardware-a za domace i strane klijente korišćenjem najnovijih tehnologija uz konstantno unapređenje kvaliteta usluga.

Kompaniju vode iskusni profesionalci sa akademskom karijerom trudeći se da rezultate naučnih istraživanja pretoče u razvoj visoko kvalitetnih domaćih proizvoda.


KURSEVI

LISTA KURSEVA

Kurs je namenjen i prilagođen početnicima koji se prvi put susreću sa programiranjem. Ovo je uvodni kurs na kojem se stiče bazično znanje koje je neophodno za uspešno napredovanje i praćenje naprednih kurseva. Polaznici se upoznaju sa osnovnim konceptima u programiranju kroz C# programski jezik.

Cilj kursa je savladavanje neophodnih osnova kako bi polaznici naučili kako da razmišljaju algoritamski i kako da efikasno rešavaju programske probleme. U toku kursa polaznici će se kroz razvoj C# konzolnih aplikacija upoznati sa:

 • Tipovima podataka
 • Upravljanjem tokom programa
 • Osnovnim algoritmima
 • Strukturama podataka
 • Radom sa fajlovima

Najbolje ocenjeni polaznik dobija gratis kurs iz Naprednog programiranja!

PRIJAVI SE

Kurs naprednog programiranja je namenjen polaznicima koji su se već susreli sa programiranjem i poznaju osnove programiranja. U cilju što boljeg savladavanja gradiva, pre početka kursa radi se evaluacija polaznika kroz ulazni test iz osnova programiranja. U koliko polaznik ne položi test može upisati kurs iz osnova programiranja. Primenom te metodologije grupe se ujednačavaju kada je u pitanju predznanje polaznika što rezultira većim kvalitetom rada i daje mogućnost polaznicima da temeljno usvoje znanja i bolje upoznaju oblast koja ih interesuje.

U toku kursa iz naprednog programiranja polaznici će se kroz C# programski jezik upoznati sa osnovnim konceptima Objektno orijentisanog programiranja (OOP) kao i sa standardnim bibliotekama .NET framework-a kroz razvoj praktičnih konzolnih i Windows Forms aplikacija radi boljeg usvajanja znanja. Drugi deo kursa obuhvata upoznavanje sa osnovnim tehnikama konkurentog programiranja kroz .NET Threading biblioteke.

Najbolje ocenjeni polaznik dobija gratis kurs iz Web, Android ili Desktop programiranja (po želji)

PRIJAVI SE

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji dobro poznaju osnove programiranja, sistemsko programiranje i OOP koncept. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi predznanje polaznika radi boljeg i bržeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

Polaznici kursa će se upoznati sa razvojem Windows Desktop aplikacija kroz Microsoft tehnologije: Windows Forms i WPF. Kako bi stekli realnu sliku razvoja softvera, polaznici će se kroz praktične primere u toku kursa upoznati sa različitim aspektima Desktop programiranja.

Cilj kursa je spremiti polaznika za profesionalni razvoj Desktop aplikacija prolazeći sve komponente ciklusa razovoja:

 • Rad sa bazom podataka: T-SQL, ADO.NET i Entity Framework
 • Razvoj servisa WCF tehnologija
 • Razvoj korisničkog interfejsa
 • Upoznavanje sa MVVM obrascem

U toku kursa polaznici će savladati osnovne alate koji su potrebni za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje koda, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine). Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.

Najbolje ocenjeni polaznici pozivaju se na razgovor za posao u PanonIT.

PRIJAVI SE

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

SmartInIT nudi dve verzije kursa iz web programiranja – Java i .NET. Oba verzije se dele na tri celine, od kojih su prve dve zajedničke za oba kursa.

Prvi deo kursa bavi se osnovama web programiranja:

 • HTML-a i CSS-a
 • Upoznavanje sa Bootstrap CSS framework
 • Osnovama JavaScript programskog jezika
 • Osnovama jQuery biblioteke

Drugi deo kursa obuhvata Full-Stack JavaScript razvoj web aplikacija:

 • Razvoj serverske strane koristeći JavaScript preko Node.js okruženja
 • Razvojem web aplikacija koristeći Express framework
 • Osnovama Angular 4, kao jednog od najpopularnijih frontend framework-a
 • Korišćenje NoSQL baza podataka – MongoDB
 • Razvoj Single Page Aplikacija (SPA) koristeći MEAN stek

Treći deo kursa obuhvata tehnike razvoja enterpise web aplikacija:

 • U okviru .NET web kursa polaznici će se upoznati sa ASP.NET MVC, najpopularnijom Microsoft web tehnologijom ali i drugim tehnologijama iz Microsoft-a koje su potrebne u toku razvoja web aplikacija ADO.NET, Entity Framework
 • U okviru Java web kursa polaznici će se upoznati sa najkorišćenijim Java web framework-om, Spring MVC, kao i sa drugim standardnim Java tehnologijama: Maven, Hibernate, Spring Security

U toku web kursa polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse, kao i sa osnovnim alatima potrebnim za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine…). Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.

Najbolje ocenjeni polaznici pozivaju se na razgovor za posao u PanonIT.

PRIJAVI SE

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

U toku kursa polaznici će se upoznati sa celokupnim ciklusom razvoja mobilnih aplikacija za Android operativni sistem. U toku kursa detaljno će se obraditi svi osnovni delovi Android platforme, uključujući:

 • aktivnosti i fragmente
 • resurse
 • rad sa senzorima
 • rad sa skaldištenjem podataka kroz bazu ili fajl sistem
 • servisima i korisničkim interfejsom, koristeći savremene pristupe razvoja Android mobilnih aplikacija.

U toku Android kursa polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse, kao i sa osnovnim alatima potrebnim za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine…). Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.

Najbolje ocenjeni polaznici pozivaju se na razgovor za posao u PanonIT.

PRIJAVI SE

Put do uspešne IT karijere

PROMOTIVNE CENE DO 1. DECEMBRA 2017.

OSNOVE PROGRAMIRANJA

250

40 časova (2x2 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

NAPREDNO PROGRAMIRANJE

250

40 časova (2x2 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

DESKTOP PROGRAMIRANJE

350

60 časova (3x2 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

WEB PROGRAMIRANJE

350

60 časova (3x2 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

ANDROID PROGRAMIRANJE

350

60 časova (3x2 nedeljno)
Materijali
Konsultacije
Projekti

GALERIJA I UTISCI

GODINA ODRŽAVANJA OBUKA

3

ZADOVOLJNIH UČESNIKA

150+

ZAPOSLENI

120+

UTISCI UČESNIKA KURSEVA

KONTAKT

POSTANI DEO IT SVETA!

Slanjem ove prijave rezervišete sebi mesto na željenom kursu.

Da bi Vam mesto ostalo sačuvano potrebno je izvršiti uplatu barem polovine cene kursa u roku od 3 radna dana. U suprotnom gubite svoje mesto.

Broj mesta je ograničen.

Vaša prijava je uspešno poslata.

KONTAKT INFORMACIJE


Laze Nancica 7, 21000 Novi Sad


021 422 022
066 422 022


office@smartinit.net